睌上胡言乱语是何肖:O spole?nosti

四肖八码期期准 1000 www.yihyb.tw P?iná?íme novou éru do zdravotní pé?e.

BD je globální spole?ností zabývající se zdravotnickými technologiemi, která p?ispívá k pokroku ve světě zdraví tím, ?e zlepšuje léka?ské poznatky, diagnostiku a poskytování zdravotní pé?e. BD je lídrem v oblasti bezpe?nosti pacient? a zdravotnických pracovník? a v oblasti technologií, které umo?ňují léka?ský výzkum a práci klinických laborato?í. Spole?nost poskytuje inovativní ?ešení, která p?ispívají k pokroku v léka?ském výzkumu a genomice, zlepšují diagnostiku infek?ních nemocí a rakoviny, zlepšují správu lé?ivých p?ípravk?, podporují prevenci infekcí, nabízejí pot?ebné vybavení pro chirurgické
a interven?ní zákroky a p?ispívají k pé?i o diabetes.

.


Naše vize

P?edstavujeme si svět, kde naše ?ešení p?ispívají k pokroku v oblasti zdravotní pé?e a ke zlepšení bezpe?nosti zdravotnických pracovník? a pacient?. Ve snaze naplnit tuto vizi vyu?íváme toho, kým jsme jako lidé a co děláme jako odborníci pro to, abychom poskytovali produkty, kdy a kde je naši zákazníci pot?ebují.

Tato stránka pou?ívá cookies. Pokud kliknete na p?ijetí cookies, všechny cookies se zapíší. Pro?těte si prosím naši politiku pou?ívání cookies a konfigurujte cookies podle svých zkušeností.