每期杀一生肖的公式:Odběr vzork?

四肖八码期期准 1000 www.yihyb.tw Za?něte kvalitním odběrem vzork?, dosáhnete tak lep?ích vysledk?

Ji? více ne? 60 let p?ináší BD Life Sciences – Preanalytical Systems pokroky v odběru vzork? a pomáhá vytvo?it z laboratorních test? základ pro 70 % všech léka?ských rozhodnutí. 1

Zlatým standardem v odběru vzork? je dnes produktová ?ada BD Vacutainer®, která v nemocnicích v USA zvyšuje kvalitu vzork? a chrání sestry, specialisty na ?ilní odběry a další zdravotníky p?ed nákladnými poraněními jehlami. Tyto produkty, které se opírají o vysoce kvalitní zákaznickou podporu a školení, pomáhají nemocnicím ka?dý den zvyšovat laboratorní produktivitu a postup práce tím, ?e omezují opakované testování, opakované odběry a výpadky p?ístroj?.


 

References
  1. The Lewin Group. The value of diagnostics: innovation. https://dx.advamed.org/sites/dx.advamed.org/files/resource/Lewin Value of Diagnostics Report.pdf. Published July 2005.

Tato stránka pou?ívá cookies. Pokud kliknete na p?ijetí cookies, všechny cookies se zapíší. Pro?těte si prosím naši politiku pou?ívání cookies a konfigurujte cookies podle svých zkušeností.